Šíření příkladů dobré praxe

Zveřejněno: 28. listopadu 2019

 

Naše škola připravila ve spolupráci s níže uvedenými školami  projekt ŠÍŘENÍ PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE v rámci Výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), který je zaměřen na šíření příkladů dobré praxe v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce. Projekt byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších a získal z OP VVV finanční prostředky v celkové výši 7 184 762,50 Kč. Mateřské školy budou vybaveny nejmodernější technikou – digitální minikatedrou Sweetbox, která nahradí hned několik drahých zařízení, jako je interaktivní tabule, LCD televizi, projektor či herní konzoli. Učitelé ZŠ a MŠ Cihelní a zapojených škol budou intenzivně proškoleni v oblasti zapojování digitálních technologií do výuky. Realizací tohoto projektu bude naplňována dlouhodobá strategie digitálního vzdělávání v ČR.
Realizace projektu byla zahájena 1.11.2019 a plánované aktivity budou probíhat v zapojených školách 24 měsíců. Projekt podpořila Evropská unie.


Školy zapojené do projektu:
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka 156
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace