Slavnostní předání Cambridge certifikátů

Zveřejněno: 15. února 2024

V tomto školním roce jsme se stali partnerskou školou v oblasti jazykových zkoušek Cambridge English. Ve středu 14. 2. proběhlo slavnostní předání certifikátů pěti žákům z 9. A, kteří nedávno úspěšně zkoušky absolvovali a Cambridge certifikáty získali. Matyáš Lokaj dosáhl vynikající úrovně C1, která v angličtině znamená, že žák je schopen plynně komunikovat v různých situacích a porozumět náročným textům.
Nela Randová získala úroveň B2, která se považuje za pokročilou úroveň. Student na úrovni B2 je schopen číst složitější texty, formulovat své myšlenky srozumitelně a diskutovat nad různými otázkami v anglickém jazyce.
Další tři naši talentovaní žáci Kryštof Baran, Václav KlopecGabriela Novotná obdrželi certifikáty na úrovni B1, což je rovněž velký úspěch. Tato úroveň znamená, že žáci jsou schopni komunikovat efektivně v mnoha běžných situacích a mají pevné základy pro další rozvoj svých jazykových dovedností.
Jsme přesvědčeni, že tyto úžasné výkony našich žáků jsou pro ně samotné motivací pokračovat v dalším vzdělávání a do budoucna jim přejeme mnoho studijních úspěchů.
Pro ostatní jsou tito naši ocenění žáci skvělým příkladem toho, co člověk může dokázat, když na sobě poctivě pracuje.
Gratulujeme všem našim oceněným žákům k jejich úspěchům a jsme na ně pyšní!

Navštivte fotogalerii!

za PK cizích jazyků Mgr. Ludmila Tvrdoňová