Soutěž mladých zoologů

Zveřejněno: 16. listopadu 2022

V úterý 8.10.2022 se vybraní žáci 7.ročníku zúčastnili soutěže v Zoo Ostrava. Tématem podzimního kola byli primáti. Žáci si před soutěží museli vyhledat informace a nastudovat poznatky o této skupině savců. Samotné soutěže se účastnilo 2000 žáků z více než 100 škol z celého Moravskoslezského kraje. Naše škola se do soutěže zapojila poprvé a povedlo se nám umístit v první polovině soutěžních týmů. Děti si odnesly nové zážitky, ale hlavně vědomosti, které dobrovolně načerpaly. Patří jim pochvala za aktivní přístup, zájem a vzornou reprezentaci naší školy.

Navštivte fotogalerii!


Mgr. Hana Dumbrovská