Velký úspěch Cihelňáků v městském kole RECITAČNÍ SOUTĚŽE!!

Zveřejněno: 1. března 2020

Přehlídky dětských recitátorů, která se konala ve Středisku volnočasových aktivit Juventus Karviná, se zúčastnili i Cihelňáci - Dominik Szymon a Terezka Čigelská. Oba recitátoři zastupovali naši školu ve II.kategorii, která byla určena pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ. A jak vše dopadlo? Dominik si svým skvělým výkonem vyrecitoval úžasné první místo a bude reprezentovat naši školu i v okresním kole. Terezka sice na stupních vítězů nestála, ale i přesto byl její výkon skvělý.

Oběma recitátorům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Dominikovi budeme držet palce do dalšího kola.

Navštivte fotogalerii!

P. Bartošová

A dodatek: žáky připravovaly paní učitelky M. Blahutová a P. Bartošová, moc děkujeme. M.K.