Volné dny pro žáky

Zveřejněno: 26. října 2021

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o tom, že ve dnech 25. a 26.10.
2021 bude na naší škole přerušena výuka.
V návaznosti na zmiňovaný termín sděluji, že:
Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o
organizaci školního roku vyhlašuji na dny 25.10. a 26.10. 2021 volné dny pro žáky.
Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel ZŠ a MŠ Cihelní

 

Zdůvodnění:
Volné dny pro žáky ve dnech 25.10. a 26.10.2021 vyhlašuje ředitel školy
z provozních (dokončení specializovaných učeben a oprav elektroinstalace) a
organizačních důvodů. Volné dny se budou týkat školní výuky, provozu školní
družiny i poskytování školního stravování.