Změna výše úhrady za stravné od 1.9. 2021

Zveřejněno: 2. srpna 2021

od 1. září 2021 dochází ke změně cen obědů podle vyhlášky č.107/2005 Sb. O školním stravování, ve znění úpravy vyhláškou č. 272/2021 Sb.

Do kategorie jsou strávníci zařazení podle data narození :
Žáci 7 – 10 let: 25 Kč
Žáci 11 – 14 let: 27 Kč
Žáci 15 a více let: 29 Kč
Důchodci – bývalí zaměstnanci školy :54 Kč
Ostatní důchodci Karviná: 65 Kč
Cizí strávníci: 68 Kč

Záloha na úplatu stravování:
- žáci, zaměstnanci ve výši 650 Kč
- ostatní strávníci 1 450 Kč

Ing. I. Michalcová