Mami, tati - Jsem prvňáček!

Zveřejněno: 1. prosince 2022

Čas utíká jako voda a naši prvňáčci vstoupili do čtvrtého měsíce školní docházky. Pro tento den jsme připravili pro rodiče možnost nahlédnou do vyučování, aby se mohli podívat, jak šikovné děti jsou. První vyučovací hodina patřila českému jazyku a druhá matematice. Děkujeme maminkám, tatínkům i babičkám, kteří si mohli udělat čas a přišli nás navštívit. Podívejte se také do galerie.

Žáci 1.A a 1.B