Odhlášení jídla z důvodu nepřítomnosti žáka a změny obědů

Zveřejněno: 24. srpna 2021

Žádáme rodiče, aby v době nepřítomnosti dítěte ve škole odhlašovali obědy
1. telefonicky 702 167 150
2. e-mailem weberova.j@cihelni.cz
3. prostřednictvím systému e-stravy
-odhlášení obědů musí být provedeno do 06. 30 hodin ráno

V době nemoci má žák nárok na dotovanou stravu pouze první den nepřítomností ve škole. Další dny musí neprodleně odhlásit. Pokud oběd nebude odhlášen, bude žákovi doúčtován rozdíl do plné sazby stravného šk. r. 2021/2022./cena stravného + náklady/
I. stupeň: + 43 Kč
II. stupeň: + 41 Kč
III. stupeň: + 39 Kč
V době nemoci dítěte je možno odebrat oběd do jídlonosičů jen první den nemoci.

 

Postup změn při objednávkovém terminálu :
Výběr obědů je 5x týdně ze dvou jídel

-přiložte čip - objeví se jídelníček – změníte si jídlo nebo odhlásíte, uložíte změny a ukončíte

Postup změn na internetu :

-změna obědů z č. 1 na č. 2 nejméně 3 pracovní dny předem
-najedete si na internetu www.estrava.cz do čísla školy zadáte 132
kód uživatele čipu bez počátečních nul – 0009 = 9, 0210 = 210
automaticky přidělené heslo, které si můžete změnit – vlastní iniciály + číslo čipu
Příklad: Jan Novák, č. čipu 0210 = jn210