PÁŤÁCI V KNIHOVNĚ v Karviné - Mizerově

Zveřejněno: 4. března 2020

V pondělí 2. 3. jsme se zúčastnili scénického čtení „Listování v knize Klofáci Miloše Kratochvíla“. Předčítáním a četbou doprovázenou hranými scénkami, nám dva herci předvedli zajímavou a zábavnou formu čtení, během kterého jsme vstoupili do děje knihy.

Hned druhý den si 5. A tento způsob čtení vyzkoušela v Čtenářských dílnách. Po rozdělení do skupin, jsme začali „listovat“ v přečtených kapitolách knihy Ztraceni v čase Petry Braunové.

Práce nás bavila, i když to vůbec nebylo jednoduché. Hereckým výkonům některých z nás jsme se s chutí zasmáli.

Navštivte fotogalerii!

 žáci 5. A, 5. B