PROJEKTOVÝ DEN 5. A „CESTUJEME PO EVROPĚ“

Zveřejněno: 11. února 2020

V rámci hodin vlastivědy a v hodině informatiky jsme pracovali na projektu „Cestujeme po Evropě“. Rozdělili jsme se do skupin a vybrali si stát Evropy, který nás zajímal.V hodině informatiky jsme vyhledávali potřebné informace, zajímavosti, obrázky, které nám poté paní učitelka vytiskla. Při práci jsme se zaměřili na základní fakta o státu, povrch, osobnosti, zajímavosti a jídlo.

Francie, Švýcarsko, Řecko, Chorvatsko a Norsko byly státy, do kterých jsme vycestovali.

Po dokončení svých projektů každá skupina seznámila s výsledky své práce ostatní spolužáky. Při prezentaci jsme měli všechny pozvat na výlet a doporučit, co v dané zemi navštívit.

 Žáky projekt, dle jejich sebehodnocení, velice bavil. Ocenili, že se dozvěděli něco nového, zajímavého o státech, o kterých zatím nic moc nevěděli. Práce ve skupinách mají rádi a aktivně se do ní zapojují téměř všichni.

 Navštivte fotogalerii!

Mgr. Stanislava Sachová a třída 5.A