Třeťáci využili iPady ve výuce

Zveřejněno: 14. května 2024

Třeťáci se neomezovali pouze na tradiční učebnice a knihy. S pomocí iPadů prohledávali internet, vyhledávali informace a studovali různé zdroje. Díky této interaktivní formě výuky měli možnost objevovat informace rychle a efektivně. Jakmile si nasbírali dostatek znalostí, pustili se do samotného vytváření projektu o savcích. 
Projekt zakončili hrou Kahoot, která sloužila jako zábavný způsob, jak prověřit jejich znalosti. Třeťáci se zapojili do této soutěže s nadšením a soutěžili o titul nejlepšího znalce savců.
Děkujeme škole za poskytnutí těchto inovativních prvků do výuky. Tato zkušenost obohatila nejen jejich vzdělávací proces, ale také podpořila jejich digitální dovednosti a schopnost pracovat v týmu.

Mgr. Viktorie Mrázová