Placení stravného ve školní jídelně na š. r. 2022/2023

Zveřejněno: 24. srpna 2021

1. Stravné se platí zálohově na daný měsíc, v následujícím měsíci se provádí vyúčtování podle docházky dítěte
2. stravné se platí a/ inkasem č. ú. 115 -7512230207/0100
při placení z účtu je třeba povolit inkaso u Vašeho peněžního ústavu a nahlásit vedoucí jídelny číslo účtu, ze kterého budete stravné platit
b/ složenkou – vyzvednutí u vedoucí jídelny – ústřižek o zaplacení musíte předložit nejméně jeden den před dnem od kterého se dítě bude stravovat

Zálohové platby:

žáci, zaměstnanci 650,- Kč
cizí strávníci 1450,- Kč

podrobné informace o těchto platbách jsou předány strávníkům vždy na začátku školního roku